Výrobní program

CRYOPROGRAM


 
Zásobníky kapalného dusíku typu KB

Označení výrobků   KB7 KB20 KB32 KB7+ KB32flex KB45+
Objem vnitřní nádoby litr 6,6 21 31 6,6 31 45
Průměr hrdla mm 50 90 90 90 90 200
Max. průměr nádoby mm 305 490 500 305 500 500
Max. výška nádoby mm 540 560 702 540 698 716
Hmotnost prázdné nádoby kg 6,1 12,1 15,9 6,1 15,3 20,4
Hmotnost plné nádoby kg 11,1 28,9 40,3 11,1 39,7 55,8
Odpar LN2 za 24 hodin l/24h. 0,18 0,2 0,22 0,21 0,33 1,25
Počet kanystrů ks 5 8 8
   průměr mm 40 66 66
   délka mm 155 200 300
Statická kapacita dnů 37 107 124 31 94 36
Kapacita ampulí 1ml ks 105 480 720
Max. pracovní přetlak MPa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Zásobníky typu KB - jsou určeny k transportu a skladování biologických a jiných materiálů v kapalném dusíku, případně pouze k jejich prochlazování.

Použití v oborech - humánní a veterinární medicína, výzkum, metalurgie, strojírenství, strojírenské opravárenství, energetika, elektrotechnika, vodohospodářství atd.


 
Zásobníky kapalného dusíku typu KL

  Označení výrobků KL7 KL20 KL32 KL45 KL60
  Objem vnitřní nádoby litr 6,6 21,5 31 45 60
  Průměr hrdla mm 33 33 33 33 33
  Max. průměr nádoby mm 305 490 500 500 500
  Max. výška nádoby mm 560 580 720 725 895
  Hmotnost prázdné nádoby kg 6,3 12,3 16,1 16,7 21,6
  Hmotnost plné nádoby kg 11,5 29,5 40,8 53 69,9
  Odpar LN2 za 24 hodin l/24h. 0,14 0,2 0,25 0,3 0,27
  Statická kapacita dnů 47 107 124 130 165
  Připojovací závit metrický 40x1,5 40x1,5 40x1,5 40x1,5 40x1,5
  Max. pracovní přetlak MPa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Zásobníky typu KL

Zásobníky typu KL - jsou určeny ke skladování kapalného dusíku jeho transportu a dále k využití v kryogenních aparaturách (max. pracovní přetlak 0,05 MPa) apod.


Použití v oborech - humánní a veterinární medicína, genetický výzkum, metalurgie, strojírenství, strojírenské opravárenství, energetika, elektrotechnika, vodohospodářství atd.


 
Zásobníky kapalného dusíku typu PL

  Označení výrobků PL11 PL15 PL32
  Objem vnitřní nádoby litr 13 16,4 31,5
  Průměr hrdla mm 33 33 33
  Max. průměr nádoby mm 405 410 420
  Max. výška nádoby mm 540 585 690
  Hmotnost prázdné nádoby kg 10,20 11,18 12,75
  Hmotnost plné nádoby kg 20,80 24,45 38
  Odpar LN2 za 24 hodin l/24h. 0,16 0,17 0,22
  Statická kapacita dnů 80 95 140
  Připojovací závit metrický 40x1,5 40x1,5 40x1,5
  Max. pracovní přetlak MPa 0,05 0,05 0,05


Zásobníky typu PL - jsou určeny ke skladování kapalného dusíku jeho transportu a dále k využití v kryogenních aparaturách (max. pracovní přetlak 0,05 MPa) apod.


Použití v oborech - humánní a veterinární medicína, genetický výzkum, metalurgie, strojírenství, strojírenské opravárenství, energetika, elektrotechnika, vodohospodářství atd.
 
Příslušenství k zásobníkům na kapalný dusík


Kanystry

Držáky ampulí1l nádoba


4l nádoba

4l nádoba
s ochr. obalem


manipulační vozík


přečerpávací zařízení

Hladinoměr HLN-1    
Hladinoměr HLN-1
Signalizuje nízkou hladinu LN2 v zásobníku (KB 32, KB 20)
ochrana biologických nebo jiných materiálů, skladovaných v zásobnících. Délka sondy 350 mm. Hladinoměr lze vyrobit zakázkově i pro zásobník KB 7.


Signalizace: - nízká hladina - červené světlo přerušovaně svítí
- zvuková - přerušovaný alarm
  - porucha sondy - žluté světlo

Zdroj - 220V/ 12V - zálohovaný při výpadku elektrického proudu.


Univerzální přečerpávací zařízení UPZ-1 a UPZ-4    

Univerzální přečerpávací zařízení UPZ-1 Jedná se bezzdrojová univerzální přečerpávací zařízení pro zásobníky laboratorního typu na LN2 s průměrem hrdla do 64 mm.
Lze upravit délku výtlačné trubky ponořené v zásobníku dle konkrétního typu zásobníku posunem těsnící zátky.
Univerzální přečerpávací zařízení lze použít pro okamžité
načerpání 1,0-1,5 litru LN2 (UPZ-1), 4,0-4,5 litru LN2 (UPZ-4).
Používá se v dermatologii, pro doplňování přístrojů, zkoušky v laboratořích apod.
Jednoduchá, bezpečná obsluha, bezporuchová zařízení.


Soupravy pro dermatologickou praxi


Zasobník na tekutý dusík KB7
Malý kanystr.

Zasobnik na tekutý dusík KB7

Zásobník na tekutý dusík KL7
Univerzální přečerpávací zařízení UPZ 1
Nádoby 1l polystyren.
Cryospray včetně tří trysek (J-4, J-6, J-8)
Stojan na Cryospray

Zásobník na tekutý dusík KL7

Zásobník na tekutý dusík KL7
Univerzální přečerpávací zařízení UPZ 1
Nádoby 1l polystyren

Zásobník na tekutý dusík KL7

Zásobník na tekutý dusík KL20
Univerzální přečerpávací zařízení UPZ 1
Nádoby 1l polystyren
Cryospray včetně tří trysek (J-4, J-6, J-8)
Stojan na Cryospray

Zásobník na tekutý dusík KL20Elektrické přečerpávací zařízení EPZ-1

Elektrické přečerpávací zařízení je určeno pro zásobníky LN2 typu KL32 a KL20. Využití v provozech, kde jsou časté odběry LN2 od malého množství, t.j. 0,2l až po odběry více litrů. Výhodou je, že zařízení může být nainstalováno trvale na zásobníku až do jeho úplného vyprázdnění.
Je jištěno třemi tlakovými pojistkami (záklopkou, membránou a pružným uchycením čerpadla).

Pokud je zařízení nainstalováno na zásobníku, dochází pouze k minimálnímu přirozenému odparu LN2 – výrazná úspora LN2.

Jednoduchá bezpečná obsluha, snadná montáž.
výrobek odpovídá ČSN EN 60 204-1 zák. č. 22/97 Sb.
Nádrže na kapalný dusík pro prochlazování strojních součástí


pro aplikaci kapalného dusíku ve strojírenství a strojním opravárenství.
Navrhneme a vyrobíme nádrže na prochlazování strojních součástí – vše po dohodě a dle požadavků zákazníka.